ABOUT

8760 Shop
8760 Shop

Công ty cổ phần MES-L với tư cách pháp nhân tại Nhật Bản, cung cấp các dịch vụ và sản phẩm chất lượng cao của Nhật Bản cho các qúy khách Nhật Bản, các quý khách Việt Nam và các quý khách Quốc tế khác. Trên trang này chúng tôi bán các sản phẩm đảm bảo chất lượng tại Nhật Bản cho các quý khách Việt Nam có quan tâm cao về tăng cường sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp. Ngoài ra chúng tôi có bán trực tiếp một số sản phẩm quý hiếm khác. Quý khách xin tham khảo tại trang điện tử sau: http://mes-l.co.jp